Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο για τα μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν ποτέ στη Σύρο

Στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας με την οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζει το κρίσιμης σημασίας ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας όλων των  νησιών της, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,  μέσω της  σύναψης συμβάσεων τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς των ρεμάτων, ούτως ώστε να υπάρχουν συνεχώς ενεργές συβάσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη και αποτελεσματική προληπτική δράση απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού, υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την ανάδοχο «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ύψους 253.059,57 € (με ΦΠΑ), για την υλοποίηση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Σύρου  2021 – 2023»

Το έργο αφορά στον καθαρισμό των ρεμάτων του νησιού (αρμοδιότητα η οποία περιήλθε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), καθώς και στον καθαρισμό των υφιστάμενων τεχνικών έργων απορροής από καταπτώσεις, φερτά υλικά, απορρίμματα, αυτοφυή βλάστηση, καλάμια κλπ, ώστε αυτά να λειτουργήσουν ανεμπόδιστα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και να μειωθούν οι κίνδυνοι από ενδεχόμενη εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.  Επιπλέον, για την προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου και την διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχέτευσης των ομβρίων, προβλέπονται εργασίες καθαρισμών των τεχνικών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Σύρου.

«Με αίσθημα ευθύνης ξεκινάμε την υλοποίηση του μεγαλύτερου αντιπλημμυρικού έργου που έγινε ποτέ στη Σύρο.

Με γνώμονα τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών προγραμματίζουμε έγκαιρα τις παρεμβάσεις μας.

Ποτέ στο παρελθόν δεν σχεδιάστηκαν τόσο μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στη Σύρο και στα υπόλοιπα νησιά.

Στα μεγαλύτερα προβλήματα των νησιών μας απαντάμε με έργα», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης.